چهارشنبه 1399/10/17 - 11:00 semnan-admin

ماندن در روستا در سایه تعاونی ها

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان؛ از جمله اهداف تشکیل تعاونی‌های روستایی تجمیع سرمایه‌ها، تأمین نهاده‌های مشترک کشاورزی به صورت عمده و استفاده از تخفیف در خرید آن و هماهنگی و هم افزایی در بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی است، به طوری که بیشترین سود به کشاورزان برسد.