• مديريت سايت
  120 نفر را با حوله بافي صاحب شغل كردم/كارگاه توليدي ام را با حمايت بسيج سازندگي سپاه ...
  روح همدلي و ايثار در اردوهاي جهادي موج ميزند
  تهيه و اهداي 60 جهيزيه به زوج هاي جوان نيازمند استان سمنان
  پرداخت 110 ميليارد ريال تسهيلات اقتصاد مقاومتي در سال 95
  اقتصاد مقاومتي
  گفت و گو با ننه كوكب بانوي كارآفرين در سرخه؛
  120 نفر را با حوله بافي صاحب شغل كردم/كارگاه توليدي ام را با حمايت بسيج سازندگي سپاه استان راه اندازي كردم
  «ننه كوكب» بانوي كارآفرين سرخه اي در حاشيه سركشي مسئولان روابط عمومي و اطلاع رساني بسيج كشور و سپاه استان ...
  اردوهاي جهادي
  مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود:
  روح همدلي و ايثار در اردوهاي جهادي موج ميزند
  سيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود امسال سه گروه جهادي متشكل از يك گروه خواهران و دو گروه برادران و در ...
  محروميت زدايي
  به مناسبت عيد غدير توسط سازمان بسيج سازندگي استان سمنان صورت گرفت:
  تهيه و اهداي 60 جهيزيه به زوج هاي جوان نيازمند استان سمنان
  به مناسيت عيد غدير تهيه و اهدا جهيزيه به شصت زوج در سطح استان سمنان به همت سازمان بسيج سازندگي سپاه استان ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان