• مديريت سايت
  از مسئولين انتظار دارم بيشتر از ما حمايت كنند
  همكاري دستگاه هاي اجرايي با گروه هاي جهادي تقويت شود
  امكان حضور بسيج سازندگي در مناطق محروم استان سمنان فراهم شود
  ۶۵هزار ساعت اقدامات بنيادين در اردوهاي جهادي استان سمنان انجام شد
  اقتصاد مقاومتي
  كارآفرين پرورش شترمرغ:
  از مسئولين انتظار دارم بيشتر از ما حمايت كنند
  كارآفريني، مفهومي است كه همواره همراه بشر بوده و به عنوان يك پديده نوين نقش موثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي ...
  اردوهاي جهادي
  فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان:
  همكاري دستگاه هاي اجرايي با گروه هاي جهادي تقويت شود
  فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان بر تقويت همكاري دستگاه هاي اجرايي با گروه هاي جهادي تأكيد كرد.
  محروميت زدايي
  استاندار سمنان:
  امكان حضور بسيج سازندگي در مناطق محروم استان سمنان فراهم شود
  استاندار سمنان گفت: بر اساس وظيفه قانوني و شرعي، تلاش دستگاه اجرايي استان به منظور حضور موثرتر بسيج سازندگي ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان