شنبه 1400/01/28 - 09:20 semnan-admin
سرخه

جهادگران در میدان مبارزه با بیماری های دامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی استان سمنان؛ محمد عبداللهی مسئول بسیج سازندگی ناحیه سرخه با بیان اینکه اخلاص رمز ماندگاری کار جهادگران است گفت: هر زمان که نیاز به کمک در جایی باشد جهادگران در خط مقدم این میدان ایستاده اند.

وی با بیان اینکه روز گذشته و به همت جهادگران کار واکسیناسیون دام در شهرستان سرخه به همت جهادگران انجام شده است افزود: کار واکسیناسیون توسط گروه جهادی دامپروری سردار سلیمانی و کمک یک نیروی جهادی دامپزشکی انجام شده است.

عبداللهی افزود: در این طرح بیش از 100 راس دام در 4 دامداری شهرستان توسط نیروهای جهادی واکسینه شده اند.