پنجشنبه 1399/10/04 - 08:14 semnan-admin
سمنان

آمادگی بسیج سازندگی در جهت کمک به حل مشکلات زندانیان استان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی استان سمنان؛ رئیس سازمان بسیج سازندگی استان به همراه رئیس سازمان بسیج ادارات و معاون روابط عمومی سپاه استان با مدیرکل زندان های استان سمنان دیدار کرد. 

مهدی کاشفی رئیس سازمان بسیج سازندگی استان در این دیدار گفت: در خصوص موضوع اشتغال و جهش تولید و تکمیل پروژه های عمرانی سازمان بسیج سازندگی آماده همکاری با سازمان زندانها را دارد.

وی با اشاره به تلاش های این سازمان در خصوص خدمت رسانی به نیازمندان در حوزه های مختلف افزود: روز گذشته 70 بسته کمک های معیشتی در ین خانواده زندانیان نیازمند توزیع شده است.

مهدی کاشفی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات خانواده زندانیان تصریح کرد: حل مشکل اشتغال و رسیدگی به خانواده های زندانیان نیازمند عزمی همگانی در بین دستگاه های مرتبط است.

کهربایی مدیر کل سازمان زندانهای استان در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات گروه های جهادی بسیج پزشکی برای حضور در زندانهای استان گفت: سازمان زندانها آمادگی همکاری بیشتر با سپاه و بسیج برای استفاده از تمام ظرفیت های سپاه و بسیج در جهت کمک به گروه های آسیب دیده است .