شنبه 1399/10/13 - 13:09

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی استان سمنان؛ با شیوع بیماری کرونا در کشور خدمات گروه های جهادی نیز شکل دیگری به خود گرفته است.

در حال حاضر 8 گروه جهادی شامل 32 نفر در شهرستان های مختلف استان سمنان کار تغسیل و تدفین فوتی های ناشی از کرونا را انجام می دهند.