شنبه 1399/10/13 - 12:33

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی استان سمنان؛ با شیوع بیماری کرونا موجی از همدلی در بین مردم سراسر کشور برای به کمک و یاری نیازمندان و آسیب دیدگان ایجاد شده، که در استان سمنان هم در شهرستان های مختلف گروه های جهادی با تهیه کمک های مومنانه و توزیع در بین نیازمندان سعی در کاهش آلام نیازمندان در این ایام داشته اند.